Поиск по сайтуСчетчики

Засвідчення вірності перекладів

Усім відомо: перш ніж їхати закордон із серйознішими намірами, ніж простий турист, варто вирішити низку питань. Аби почуватися комфортно у новій країні необхідно провести серйозну роботу з документами. Це не проблема сьогодні, коли є безліч фахівців, які готові допомогти. Разом із ними ви пройдете кілька етапів. Найчастіше це: переклад документів, засвідчення вірності перекладу, легалізація або апостиль. Оскільки перший крок не викликає сумнівів, поговоримо детальніше про другий.

Необхідність у засвідченні вірності перекладу загострюється тоді, коли документ потрібно подавати на розгляд у офіційні структури: державні органи, консульства, амбасади. Не важливо, чи копія це, чи оригінал — вимоги до офіційних паперів одинакові:

• Повинні відходити від особи чи організації, яка має на це право;
• не повинні суперечити закону за сутністю та формою;
• надавати об’єктивні факти;
• бути грамотними та стислими;
• оформлятися згідно з встановленими правилами та нормами.

Якщо Ваші документи підходять за усіма критеріями, подальша співпраця з нотаріусом Вам забезпечена. Це — не просто юрист, але и часто знавець іноземних мов, людина, яка працює з бюро перекладів. Нотаріус має право засвідчити вірність перекладу у двох випадках: якщо він володіє мовами оригіналу та перекладу документу та у разі встановлення особи фахового перекладача, який підпис засвідчується. Це — справжній «знак якості», адже перекладач зобов’язаний представити документ, що підтверджує кваліфікацію. Не варто оминати і той факт, що нотаріус встановлює особу громадянина, який подає свої офіційні папери для перекладу.

Коли всі попередні етапи пройдені, оригінал та переклад прикріплюються, прошиваються та скріплюються печаткою і підписом правника. Є и інших варіант: першоджерело та його іншомовну версію розташовують на одному аркуші, розділивши їх вертикальною рискою. Внизу розміщуються не менш важливі посвідчувальний напис, зроблений нотаріусом, який стосується якісної роботи перекладача.

Увага! Якщо документ, який ви бажаєте засвідчити, був виданий іноземними властям подбайте паро те, щоб на ньому стояла відмітка про легалізацію Міністерства закордонних справ нашої держави.

Хоч паперові клопоти часто займають багато часу, переклад та його засвідчення пройдуть без проблем. Звертайтеся у львівські бюро перекладів — там працюють цілі команди професіоналів, які візьмуть на себе всі клопоти!